Mokotów w Miniaturze

Przegląd Twórczości Plastycznej placówek dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia Stołeczności Mokotowa.
Przegląd jest pomysłem pracowników Mokotowskiej placówki Środowiskowego Domu Samopomocy z ul.Górskiej 7, którzy są od wielu lat animatorami różnych integracyjnych działań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oni też przy współpracy z Warszawską Fundacją na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS będą koordynować jego organizację. Za merytoryczną stronę Przeglądu odpowiada Pani Aleksandra Sroka – Terapeutka prowadząca Pracownię plastyczną w ŚDS ul.Górska 7.
Fundacja o wsparcie naszego pomysłu zwróciła się do przedstawicieli władz Dzielnicy Mokotów. Dzięki przychylności dla naszych wieloletnich działań ze strony Pani Burmistrz Moniki Gołębiewskiej-Kozakiewicz i Pana Bogdana Pieca, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Przegląd uzyskał akceptację i pomoc w jego przygotowaniu ze strony Urzędu Dzielnicy Mokotów.
Do udziału w Przeglądzie zaprosiliśmy warszawskie placówki w zajęciach, których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną – warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy , ośrodki wsparcia. Placówki te w prowadzonych u siebie pracowniach plastycznych wykonają miniaturę jednego z wybranych obiektów charakterystycznych dla Dzielnicy Mokotów. Organizatorzy Konkursu przygotowali listę takich obiektów i każda placówka wylosowała obiekt nad, którym będzie pracować. Każda z placówek oprócz makiety będzie musiała zgromadzić informacje na jego temat i przygotować krótki rys historyczny. W ramach regulaminu Przeglądu są określone wymiary obiektów i rodzaj użytych do ich budowy materiałów. Chcemy, żeby były to materiały pochodzących z recyklingu.
Przygotowane obiekty będą umieszczone na specjalnie przygotowanej mapie Mokotowa i zaprezentowane na uroczystej gali np. w Teatrze Baza.Utworzymy z nich Mokotów w miniaturze.
Tematyka Przeglądu wpisująca się w obchody naszej Dzielnicy i wspólna nad nim praca warszawskiego środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi zaowocuje nie tylko promocją Dzielnicy Mokotów wśród mieszkańców Warszawy, lepszym poznaniem jej topografii, historii i ciekawych miejsc, ale także pokazaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną jako aktywnych członków lokalnej społeczności.
Przegląd odbędzie się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Placówki biorące udział w Przeglądzie to:
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Górska 7
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Wilcza 9 a
Środowiskowy Dom Samopomocy ul Grochowska 259 A
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Nowogrodzka 75
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Suwalska 11
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Rydygiera 3
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Przyczółkowa 27 a
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rzeźbiarska 46
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Grębałowska 14
Warsztat Terapii Zajęciowej ul.Równa 10
Warsztat Terapii Zajęciowej ul.Konarskiego 60
Warsztat Terapii Zajęciowej ul.Bohaterów Września 7
Warsztat Terapii Zajęciowej ul.Orzycka 20
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10
Warsztat Terapii Zajęciowej ul.Głogowa 2 B – Obsługa fotograficzna Przeglądu. W ramach Przeglądu uczestnicy zajęć stworzyli film opisujący obiekty wykonane przez pozostałe placówki. Wyświetl film

 

Cele Przeglądu to:
• prezentacja historii i współczesności Mokotowa w ramach obchodów 100-lecia Stołeczności Mokotowa
• prezentacja ciekawych obiektów Mokotowa i poznanie ich historii

• integracja warszawskiego środowiska pracującego na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• rozbudzanie zainteresowań historycznych poprzez wspólną twórczość plastyczną
• wyszukiwanie talentów artystycznych wśród osób z niepełnosprawną intelektualną rozwijanie ich zainteresowań i stworzenie możliwośc
i prezentacji własnych umiejętności plastycznych
• pobudzanie twórców do doskonalenia swego warsztatu plastycznego poprzez naukę stosowania różnorodnych technik artystycznych
• upowszechnianie metod rehabilitacji i rewalidacji- terapia przez sztukę, wymiana doświadczeń między terapeutami, opiekunami, uczestnikami zajęć przeglądu
• kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną jako aktywnych członków swojej społeczności lokalnej
ŚDS ul. Górska 7

Tak pracują przygotowując swój obiekt,(a jest nim nowy gmach Telewizji Polskiej przy ul.Woronicza) uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Górskiej 7. Praca nad budową modelu odbywa się pod czujnym okiem plastyczki – Terapeutki Pani Oli Sroki.
Obiekt powoli się wyłania…, jak będzie wyglądał w całości zaprezentujemy go na naszej stronie po Przeglądzie…, poczekajcie warto. Początek pracy nad makietą to trochę kartonu z pudełek, papier, butelka po wodzie mineralnej, gazety,czyli recykling. Kolejne etapy prac to malowanie szczegółów modelu.

          Powrót do listy Placówek

ŚDS ul. Suwalska 11

Kolejna placówka pracująca nad swoją makietą to Środowiskowy Dom Samopomocy z Targówka z ul.Suwalskiej 11..uczestnicy pracują tu pod kierunkiem Terapeutki Pani Aleksandry Pietruchy. Zobaczmy co tworzą… nie zgadniecie, to będzie budynek Szkoły Głównej Handlowej. Czekamy na efekt końcowy…:)

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy „Chata z pomysłami” ul. Rzeźbiarska 46

Środowiskowy Dom Samopomocy „Chata z pomysłami” buduje „Pałacyk Henrykowski”, zobaczmy jak sobie radzą.

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wilcza 9 a

Kolejna placówka biorąca udział w Przeglądzie to Środowiskowy Dom Samopomocy z ul. Wilczej. Jako model do pracy wylosowali obiekt jakim jest budynek Muzeum Historii Ruchu Ludowego. Grupa oczywiście najpierw zwiedziła go w trakcie wycieczki. Zobaczmy więc jak pracują nad swoim modelem… Zdjęcia świeżo przesłane…jeszcze cieplutkie…ale wiem, że dziś malują dach. Pozdrawiamy grupę…

          Powrót do listy Placówek

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo
Wiara i Nadzieja al. Bohaterów Września 7

No i mamy prace kolejnej placówki biorącej udział w Przeglądzie. Tym razem jest to Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo Wiara i Nadzieja. Tej placówce przypadła w udziale budowa „słodkiego obiektu” znanego Mokotowianom jako „Kamienica Jana Wedla” mieszczącego się przy ul. Puławskiej/róg Madalińskiego. Zobaczmy jak sobie poradzili.

          Powrót do listy Placówek

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi ul. Równa 10

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi pracują nad miniaturami Rogatek Mokotowskich. Każdy element konstrukcji wykonują z największą starannością. W związku z tym, że Rogatki są aż 2, to każdy uczestnik ma okazję zademonstrować swój talent plastyczny.

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu

Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu wylosowali bardzo trudny obiekt jakim jest zabytkowy pałac Królikarnia. Zobaczmy jak sobie radzą z tym trudnym architektonicznie zadaniem.

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259 A

Grupie z Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Grochowskiej również w losowaniu przypadł do wykonania bardzo trudny obiekt jakim jest Kościół Nazaretanek z ul. Czerniakowskiej. Jest to gabarytowo jeden z największych z obiektów wykonywanych w Przeglądzie. Jak widać grupa nie poddała się i walczy z oporem materii.

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rydygiera 3

Uczestnicy zajęć z Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Rydygiera wykonują miniaturę znanego historycznego obiektu Mokotowa jakim jest Domek Gotycki zwany „Gołębnikiem” mieszczący się przy ul. Puławskiej. Zegar na wieżyczce tego budynku od roku 1969 codziennie o godz. 17.00 na pamiątkę godziny „W” gra „Marsz Mokotowa”.

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Przyczółkowa 27 A

Środowiskowy Dom Samopomocy z ul. Przyczółkowej pracuje nad miniaturą jednego z nowszych obiektów Mokotowa jakim jest Centrum Handlowe Galeria Mokotów. To duże, barwne i pełne różnorodnych elementów wyzwanie architektoniczne. Jak widać uczestnicy zajęć z precyzją godną młodych budowniczych przystąpili do tego zadania.

          Powrót do listy Placówek

Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14

Jednym z obiektów wylosowanych do wykonania w Przeglądzie była miniatura dawnego budynku Supersamu. Tego obiektu nie ma już na Mokotowie, na jego miejscu wybudowano nowe centrum handlowe. Jednak w pamięci mokotowian pozostanie na zawsze obraz tamtego, dawnego Supersamu. Jego kształt przybliżą nam uczestnicy zajęć z Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Grębałowskiej. Zadanie jest tym trudniejsze, że nie mogą oni obejrzeć, tak jak pozostali uczestnicy budowanego obiektu. Pozostał tylko na zdjęciach

          Powrót do listy Placówek

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ B ul. Nowogrodzka 75

Prezentujemy pierwszy etap przygotowywania miniatury Kina Iluzjon przez uczestników ŚDS „Pod Skrzydłami” typ B z ul. Nowogrodzkiej

          Powrót do listy Placówek

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Konarskiego 60

No i długo oczekiwane zdjęcia z kolejnej placówki. Warsztaty Terapii Zajęciowej z ul.Konarskiego budują miniaturę Pałacyku Szustra Czekamy na efekt końcowy… Sam obiekt dość trudny, bo ma wiele elementów, ale jak widać praca w toku.

          Powrót do listy Placówek

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Orzycka 20

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Orzycka przedstawia kolejne etapy prac nad miniaturą Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej. Podopieczni przy wsparciu instruktorów zapoznawali się z historią tej instytucji oraz brali aktywny udział w przygotowaniach do quizu. Jak widać na poniższych zdjęciach praca wre i powoli widać zarysy konstrukcji.

          Powrót do listy Placówek

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rozłogi 10

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z ul. Rozlogi pracował nad miniaturą Państwowego Instytutu Geologicznego. Jak widać również go zwiedzili. Cieszymy się, bo to ciekawe miejsce na Mokotowie, a nie każdy je zna.

          Powrót do listy Placówek