Projekt ARA

Aktywizacja, rozwój, akceptacja realizowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Rydygiera 3 w ramach otrzymanego grantu zorganizowała cykl zajęć dla dwóch grup odbiorców:
• rodzin (rodzice lub opiekunowie) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną• dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia odbywały się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3, równolegle w tym samym czasie dla obu grup odbiorców.

W ramach Projektu zorganizowano:
• 6 trwających 3 godziny warsztatów malarskich• oraz cykl warsztatów, wykładów, dla opiekunów

Taka organizacja zajęć pozwoliła na zrealizowanie kilku celów zakładanych w projekcie. Przede wszystkim integrację oraz, wsparcie informacyjne i emocjonalne środowiska rodzin osób niepełnosprawnych.