Środowiskowy Dom Samopomocy
Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
POSTAW NA NAS
Warszawa ul. Górska 7

Strona internetowa Ośrodka: www.gorska7.pl

   Od 1 stycznia 2018 r. Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS w wyniku wygranego na lata 2018-2020 konkursu Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów przejęła prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy działającego na warszawskim Mokotowie przy ul. Górskiej 7.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 jest placówką prowadzącą swoją działalność od 13.12.1999 r. Utworzony w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy, w jego strukturze działał do września 2012 r. W wyniku standaryzacji mazowieckich ŚDS-ów przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego został wyłączony ze struktur pomocy społecznej i od października 2012 r. do grudnia 2017 r. był prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jest to placówka typu B, do której na codzienne zajęcia o charakterze terapii społecznej uczęszcza 30 osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną. W większości są to mieszkańcy dzielnicy Mokotów. Tylko 6 osób jest spoza tej dzielnicy.

ŚDS jest formą opieki środowiskowej o charakterze pobytu dziennego. Obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną, głównie absolwentów szkolnictwa specjalnego. Jego głównym zadaniem jest rehabilitacja społeczna realizowana poprzez zajęcia grupowe i indywidualne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także ogólne wieloprofilowe usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Dom działa 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Cele i zadania placówki:

• ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (samoobsługa)

• rozwój umiejętności społecznych potrzebnych do życia w otwartym środowisku

• opanowanie czynności przysposabiających do pracy

• przygotowanie do życia w społeczeństwie

• usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem

• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

• rozwijanie umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia w formie korzystania z mieszkań chronionych

• wsparcie rodzin uczestników zajęć, tworzenie sieci wzajemnej pomocy

 

Zajęcia w ŚDS prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych:

• ceramiczna (praca w glinie i materiałach plastycznych)

• stolarska (praca w drewnie, rzeźba, modelarstwo)

• plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika oraz różnorodne techniki plastyczne)

• materiałowa (nauka prostego szycia, haftu, tkania, makramy)

• kulinarna (nauka przygotowania prostych posiłków, gotowanie, pieczenie, sprzątanie|)

• komputerowej

• umiejętności społecznych.

 

Wszystkie pracownie wyposażone są w podstawowy sprzęt do terapii, co ułatwia profesjonalną naukę stolarstwa, rzeźby, ceramiki, metaloplastyki, haftu, tkactwa, szycia, pracy z komputerem, itd. Nauka w pracowniach wpływa na rozwój manualny, poprawia ogólną kondycję, uczy koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnia motorykę, uczy samodzielności.

 

Zespół wspierająco – aktywizujący opracowuje dla każdego uczestnika zajęć indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, który obejmuje:
I. Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu: realizowany poprzez treningi:
porządkowy, kulinarny, ekonomiczny, higieniczno-kosmetyczny

• samoobsługa, samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie, samodzielność w sprawach potrzeb fizjologicznych,

• zaradność życiowa, przygotowanie posiłków, pranie, dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu.

 

II. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,

• aktywność i odpowiedzialność,

• motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,

• kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,

• aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami.

 

III. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:

• rozwijanie zainteresowań, lektura czasopism i książek, a także wybrane audycje radiowe, telewizyjne i filmowe,

• rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulinarnych, sportowych, towarzyskich i klubowych, gry towarzyskie

• motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu (kino, teatr, muzeum, basen).

 

IV. Trening mieszkaniowy

• możliwość udziału uczestników zajęć z naszej placówki w treningu mieszkaniowym w Projekcie realizowanym przez Warszawskie Koło PSONI „Mieszkanie chronione treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanym w mieszkaniu przy ul. Oszmiańskiej 10

• kontynuacja treningów indywidualnych na terenie ŚDS z zakresu zaradności życiowej i terapii społecznej w zakresach zasugerowanych przez trenerów z Projektu „Mieszkanie chronione treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.”

 

V. Trening sportowy

• zajęcia gimnastyczne, korekcyjno-ruchowe na sali gimnastycznej (poprawa ogólnej kondycji) zajęcia w grupach

• udział w zawodach i turniejach sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dodatkowo prowadzone są następujące zajęcia:
Zajęcia katechetyczne:

Prowadzone w ramach naszego domu od 8 lat przez kleryków z Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Jest to rodzaj towarzyszenia duchowego, budowania wspólnoty, wzajemnego uczenia się towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, prowadzą je na zmianę dwaj klerycy. Organizowane też są msze i okolicznościowe spotkania świąteczne, na które przychodzą do nas księża z Seminarium. Nasi uczestnicy zajęć i ich rodziny zapraszane też są na różnego rodzaju spotkania w siedzibie seminarium na ul. Krakowskie Przedmieście.

Zajęcia muzyczne:
Prowadzone w ramach muzykoterapii przez Terapeutą Pana Krzysztofa Tkaczyka. Obejmują naukę wspólnego śpiewu i grę na instrumentach perkusyjnych

Zajęcia ogrodowe:
Zajęcia te obejmują różnorodne prace w naszym ośrodkowym ogrodzie. Prowadzi je nasza zamiłowana ogrodniczka – Terapeutka Kasia Zduńska, która dba o ogród i jego piękny zielony i kwiatowy wystrój.

Redakcja Gazetki Ośrodkowej „Nas świat pod siódmym„
Gazetka pisana i wydawana przez od kilkunastu lat opisuje nasze Ośrodkowe życie, stanowiąc jakby kronikę wydarzeń. Zespół redakcyjny utworzony z uczestników zajęć pracuje pod kierunkiem Terapeutki Katarzyny Zduńskiej.

Bogata i różnorodna oferta terapeutyczna DOMU daje możliwość wieloprofilowego usprawniania każdego z uczestników zajęć. W ramach poszczególnych pracowni tworzą oni piękne prace, które prezentowane są na różnych przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym aspektem pracy jest rozwijanie samodzielności uczestników zajęć, wspieranie ich dorosłości, aktywne włączenie w życie lokalnej społeczności. Staramy się poprzez naszą codzienną prace by nabywali oni umiejętności potrzebne im do życia w otwartym środowisku.

Nasz Dom działa aktywnie w:

• Partnerstwie dla Mokotowa – sekcja Moje Sielce

• Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Nasza kadra:

Zofia Pągowska – Dyrektor

Danuta Kaczmarek – Sekretariat

Małgorzata Kubera – Terapeuta zajęciowy – pracownia ceramiczna

Katarzyna Zduńska – Terapeuta zajęciowy – pracownia haftu i szycia

Aleksandra Sroka – Terapeuta zajęciowy – pracownia plastyczna

Krzysztof Tkaczyk – Terapeuta zajęciowy – pracownia stolarska

Adam Krauze – Terapeuta zajęciowy – pracownia komputerowa

Jolanta Dorożała-Zięba – Asystent osób niepełnosprawnych

Elżbieta Puka – Księgowość i Kadry