Adres do korespondecji:
00-740 Warszawa, ul. Górska 7
Tel. 22 851 05 95

e-mail:
fundacja@postawnanas.org.pl

Konto Fundacji:
Santander Bank Polska S.A.
Oddział w Warszawie
02-603 Warszawa,
ul. Puławska 62/64
86 1090 1870 0000 0001 3146 4703
—————
Dane Fundacji
Numer KRS: 0000577998
REGON 362667229
NIP 521-370-85-47
—————