„Czasami wystarczy tylko czyjaś obecność,
by świat stał się bardziej przyjazny…”
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych.
To wolontariusze.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

POSTAW NA NAS… i bądź naszym WOLONTARIUSZEM…

  • masz trochę wolnego czasu
  • masz fajne pomysły na aktywność
  • chciałbyś pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną
  • chcesz się nauczyć jak pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • chcesz z nami tworzyć „kręgi wsparcia”
  • chcesz być wirtualnym wolontariuszem

Nasi WOLONTARIUSZE
Oni już POSTAWILI NA NAS… dołącz i TY…


Paulina Księżopolska

Agata Chudek

Aleksandra Sroka

Katarzyna Zduńska

Grażyna Dziedzic

Daniel Kościński

Wiktoria Kozicka

Brygida Knapik